Üşür Bir Yanımız / Salih Gözek

Üşür Bir Yanımız / Salih Gözek

ÜŞÜR BİR YA­NI­MIZ

(Salih Gözek)

neydi o yarım kalan
hep. Ba­şak­lar gibi göğe bü­yü­yen
çocuk hıç­kı­rık­la­rın­da. Acı­yan ya­nı­mız
yal­nız­lı­ğı­mız. Küflü han­çer sı­zı­sı
te­ti­ği kı­rıl­mış re­vol­ver
nam­lu­da in­fi­lak eden mermi

neon ar­tı­ğı kim­se­siz­lik
sak­lar ge­ce­ler. So­ka­ğın al­nın­da
sus’ar ay­rı­lık. Şi­irin so­nu­na
konan ünlem gi­bi­dir yaz­dık­la­rı­mız

iki “sus” arası
çü­rü­yor soru işa­ret­le­ri
ateş söy­len­ce­si­dir hep. Uzak­lar
duyar mı?
ayak se­si­nin. Yan­kı­sı­nı
uçu­rum dip­le­ri­ne düşür

öyle üşür ki bir yarı’mız
okun­ma­mış harf­ler çö­zü­lüp
dö­kü­lür­ken. Şi­ir­ler­den
siyah göl­ge­ler ka­rı­şır
ka­ran­lı­ğı­na bul­var­la­rın
kuş ölü­le­ri­ni sak­lar ar­dı­na. Ka­pı­la­rı­mız
yor­gun ışık­la­rın tit­re­yen çağ­rı­sı­dır
(hani du­yar­sın ya….!)
rüz­gâr­la in­le­yen. Uğul­tu­su­nu
telg­raf tel­le­ri­nin
işte “o”dur
kır­lan­gıç­la­rın yalın yürek ko­nu­ver­di­ği
er­te­ka­lan göç­le­ri­nin yarım hali
ve öz­le­mi bit­me­yen uzak­la­rı. Sak­lar
sol ya­nı­mız.!

      

Üşür Bir Yanımız / Salih Gözek (1 Yorum)

  1. Salihcim yine kenarlarda kalmış cevherlwrini çıkarmışsın ortaya. Kutlarım. Yüreğine sağlık, kalemine nazar değmesin. Sevgiyle…

%d blogcu bunu beğendi: