‘Unutulmuş yıldız’ Kınar Hanım

‘Unutulmuş yıldız’ Kınar Hanım

İlkokulda öğretmenlerinin taklidini yaparak yeteneğiyle dikkat çeken Tomas Fasulyeciyan, 1879’da Ahmet Fehim ve Küçük İsmail’in de bulunduğu bir topluluk kurar. Kendi adıyla anılan tiyatro kumpanyasının oyuncularından biri de Bercuhi Hanm’dır.

Topluluk oyuncularından birinin ölümü üzerine boş kalan kadroya, Bercuhi Hanım’ın önerisiyle henüz on dört yaşındayken Kınar Hanım dahil edilir. Tekirdağ’da “Körün Oğlu” adlı oyunla sahneyle tanışan Kınar Hanım, Türk tiyatro tarihinde yer alan ilk oyunculardandır.

18 yaşına geldiğinde kendisi de bu topluluğun düzenli oyuncusu olur. II. Meşrutiyet’in ilanıyla gelen özgürlükçü havanın etkisiyle sayısı artan çeşitli tiyatro topluluklarında baş oyunculuk yapar. Muhsin Ertuğrul, beraber çalıştıkları dönemde Kınar Hanım’dan, “Türk tiyatrosunun o dönemdeki en yetkin kadın sanatçısı” diye övgüyle bahseder. Oyunculuk kariyeri boyunca ‘Çürük Temel’, ‘Dalida’, ‘Kantocu Kız’, ‘Ekmekçi Kadın’, ‘Fanfan’,  ‘Gülnihal’ gibi oyunlarda rol alır. 1930’lara gelindiğinde, birdenbire sahnelere veda eder. Veda nedeninin o dönemde Türkçeyi gayrimüslüm oyunculardan farklı olarak ‘aksansız’ konuşan Müslüman kadın oyuncuların yetişmesi olduğu söylenir.

Kınar Hanım, uzun yıllar Mınakyan’ın yönetiminde melodram oynamasının getirdiği alışkanlıklarla Darülbedayi’nin üslubuna uymakta önceleri zorluk çekmiş, vodvil ve komedilerde dahi bu alışkanlığından vazgeçememişti. Tiyatrocular arasında özellikle mesleğine bağlılığı, yetersiz gördüğü yanlarını düzeltmek için gösterdiği çabayla saygın bir yer edinmişti. Bugünkü adıyla Şehir Tiyatroları olan Darülbedayi’nin ustaları arasında sayılmaktadır.

Ece Ayhan’ın ilk şiir kitabı “Kınar Hanım’ın Denizleri” adını taşımaktadır.

KINAR HANIM’IN DENİZLERİ

Bir çakıl taşları gülümseyişi ağlarmış karafaki rakısıyla
şimdi dipsiz kuyulara su olan kınar hanım’dan
düz saçlarıyla ne yapsın şehzadebaşı tiyatrolarında şapkalarını
tüketemezmiş hiç

İşte kel hasan bu kel hasan karanlığı süpürürmüş
ters yakılmış güldürmemek için serkldoryan sigaralarıyla
işte masallara da girermiş bir polis o zamanlardan beri sürme
kirpiklerini aralayarak insanları çocukların

Ve içinde birikmiş ut çalan kadın elleri olurmuş hep
gibi bir üzünç sökün edermiş akşamları ağlarken kuyulara kınar
hanım’ın denizlerinden.

Ece Ayhan