Umut / Özgür Sürek

Umut / Özgür Sürek

UMUT

(Özgür Sürek)

 

Za­man­lar­dan geç­tim
Ye­mi­şi ol­ma­yan
Yaz­lar gör­düm
Dünya durdu
Soğuk bir eşik­te
Rengi soluk ek­ran­lar­da
Ölüm ses­le­ri

Şimdi her­kes
Ka­ba­rık al­bü­mü­ne ba­kı­yor
Eti­ke­tin­de yal­dız­lı
Keş­ke­ler
Üşü­ten bir bahar ge­ce­sin­de

Ol­ma­lı uzak­lar­da
Hala ışık­la­rı yanan bir
En­dü­lüs şehri
So­kak­la­rın­da henüz
Duy­ma­dı­ğı­mız hi­ka­ye­ler

Ku­ru­la­cak yine
Sah­ne­si ilk­ya­zın
Pen­ce­re­de kır­lan­gıç yu­va­sı
Fı­sıl­da­yan sar­dun­ya­lar