Sonsuza Akan Gözyaşı-İsmail Delihasan

Ateş öldü dondum
ışık öldü kör oldum
beden evimde düşlerde uyumuşum

kimdir bende saklanan
yalnızlığıyla öldüren geceme giren göz

konuk muyum ev sahibi mi
gerçeğimde mi imgemde miyim
karanlığın bilinmezliğinde
gurbete hükümlü bendeyim.

Güneşin ardına düştüğüm gündür
dönerim dönerim aynı yerdeyim

bu gidiş sonsuza akan gözyaşı
nerdeyim kimdeyim
ölüm uyanmaksa demek düşteyim
zamanın döşeğinde bir bedendeyim

önce gitmeyi sonra dönmeyi
kendime hasret bendeyim

kirpiklerim düşer gözlerim benim değil
kendimden habersiz yerdeyim.

Anadan babaya yol yaşamımız
anada doğan babada ölen

dünya mı ölüm mü ölünen yer mi
gurbet neresi

gidende sevinç kalanda hüzün vardı
bugün gitti yarın kaldı.