Soğuk / Süreyya Şişmanlar

durmadan kabarıyor

göğsü toprağın

içimde büyük bir oyuk

 

uzundu gece

sokak lambaları tedirgin

ağıtlar ıslak

oyalayıp durdum karanlığı

 

ışırken gün odadan

örtüp çıktım kapısını

keder uyusun

ıssızlığına

yürüyorum

sokağın

 

neşeli yol türkülerine

eşlik etmiyor adımlarım

evlerin buz tutmuş eşikleri

kapılar sessiz duvar

uzağından geçiyorum

en tenhadan kaçarak

 

kar yağıyor

kabaran göğsüne toprağın

içimde soğuk odalar

birinden diğerine

pencereleri yoklayan

rüzgâr gibi geçiyorum

 

bütünlenen acısı

yorgun zamanların

ölülerle tanıştıkça

ö l ü y o r u m

      

Yorum yaz