Öğretmenler Arası Kısa Öykü Yarışması

Öğretmenler Arası Kısa Öykü Yarışması

Hasan Ali Yücel Edebiyat Ödülleri Öğretmenler Arası Kısa Öykü Yarışması Konusu Anadolu. Yarışmaya Son Başvuru Tarihi 30 Eylül 2019. Yarışma Sonuçları 24 Kasım Haftasında İlan Edilecek.

Yarışma Ödülleri
Birincilik Ödülü 10 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 5 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 2.500 Türk Lirası
Mansiyon Ödülü 1.000 Türk Lirası
Jüri Özel Ödülü 1.000 Türk Lirası

Yarışma Konusu
2019 Öğretmenler Arası Kısa Öykü Yarışması’nın Teması “Anadolu” Olarak Belirlenmiş Olup “Anadolu” Teması Ekseninde Yazılacak Bütün Öyküler Yarışmanın Kapsamında Kabul Edilecektir.

Katılım Koşulları

• Yarışmaya Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okul/kurumlarda, eğitim öğretim hizmetleri sınıfında fiilen görev yapmakta olan öğretmen ve yöneticiler katılabileceklerdir.

• Başvuru yapılan eserin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Milli Eğitim Temel Kanunu ile Türk Milli Eğitiminin genel amaçlarına uygun olarak, ilgili yasal düzenlemelerde belirtilen ilke, esas ve amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde hazırlanması gerekmektedir. Bu şekilde hazırlanmayan eserler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

• Başvuru sahipleri en fazla bir eser ile yarışmaya katılacaklardır.

• Yarışmaya başvurusu yapılan eserin daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, ödül almamış ve herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir.

• Yarışmada il birincisi olan öyküler, bir kitapta toplanacaktır. Yarışmaya eser gönderen öğretmenler bu hususu kabul etmiş sayılırlar. Yarışmaya katılanlar katıldıkları eserin her türlü yayım hakkını Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğüne ücretsiz olarak devrettiğini kabul ve yayımlanan eser için telif ücreti almayacağını taahhüt eder.

• Eser içeriklerinde geçecek olan özel ve tüzel kişilere ait isimlerin kullanımıyla ilgili yasal hak ve sorumluluklar katılımcıya aittir.

• Yarışmaya başvuru yapanlar eserlerini Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu’na uygun şekilde, A-4 kâğıt boyutu ebadında, Times New Roman karakteriyle 12 punto büyüklüğünde, sayfa kenar boşlukları her yandan 2,5 cm boşluk, her satır arası 1,5 nk ve en fazla 10 sayfa olacak şekilde Word formatında hazırlayıp dijital ortamda ve ıslak imzalı EK-1 Başvuru Formu ve Taahhütnamesi ile görev yaptıkları okul/kurum müdürlüklerine teslim edeceklerdir. Biçimsel ve teknik şartları taşımayan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

• Eserde yazarın kişisel bilgileri yer almayıp, kişi bilgisi yerine rumuz kullanılacaktır. Rumuz bilgisi öykünün ilk sayfasının sol üst köşesinde yer alacaktır.

• Milli Eğitim Bakanlığı, eser ile ilgili her türlü tasarruf hakkına sahiptir.

• Başvurusunu tamamlayan her katılımcı kılavuzdaki tüm hususları kabul etmiş sayılacaktır.

• İnceleme ve değerlendirme komisyonu üyeleri yarışmaya katılamazlar.

• Yarışma ile ilgili değişiklik yapma hakkı, internet sitesinden önceden duyurmak kaydıyla Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğüne aittir.

Katılım Tarihi Ve Değerlendirme Süreci

• Başvuru sahiplerinin eserlerini okul/kurum müdürlüklerine teslim etmesi. (8 Ağustos -30 Eylül 2019)
• Okul müdürlüklerinin başvuru yapılan eserleri ilçe milli eğitim müdürlerine göndermesi. (02 Ekim 2019)
• İlçe milli eğitim müdürlüklerinin birinci eseri belirlemesi ve belirlediği eserin il milli eğitim müdürlüklerine göndermesi. (3 – 11 Ekim 2019)
• İl millî eğitim müdürlüklerinin il genelinde birinci eseri belirlemesi ve belirlediği eseri Bakanlığa göndermesi. (14 – 25 Ekim 2019)
• Bakanlık jüri değerlendirmesi ve dereceye giren eserlerin ilan edilmesi. (28 Ekim – 15 Kasım 2019)
• Ödül Töreni (24 Kasım Haftası)

Başvuru Formu Ve Detaylar İçin Tıklayın.