O An – Yunus Karakoyun

O An – Yunus Karakoyun

        O AN

(Yunus Karakoyun)

sor­san he­pi­miz iyi­yiz
an mi­sa­li “ya­ra­lı zaman”

el­le­ri­niz bayım el­le­ri­niz kan­kır­mı­zı
kendi ku­yu­mu ka­zı­yo­rum kendi se­sim­de
bir uyum­suz­luk var ara­mız­da, bi­li­yo­rum
güne böyle bir iyim­ser şi­ir­le baş­lı­yo­rum

her gün değil tabi bu ara­lar böyle ge­çi­yor
belki tan­si­yon düş­me­sin­den­dir bu mide gev­şe­me­si
ve hep bana bu­la­şır bu yer­yü­zü­nün ka­pi­tal il­le­ti

annem bile bir türlü akıl er­di­re­mi­yor bu ya­ba­nıl ça­ğı­nın ka­ran­lı­ğı­na
ki bir babam vardı hep de­dem­den kalma eski bir lahit
böyle damla damla bi­ri­ki­yor acı­nın ten üşü­me­si

sor­san ben iyi­yim
hep yama ya­pı­yo­rum gü­ne­şin ısıt­tı­ğı ço­cuk­lu­ğu­mun
hep böyle son­su­za değin
susma, hay­kır söz­cük­le­ri­ni,
hoşça kal sev­gi­lim

ki bu şiir bir kan güt­me­dir
ses­siz kalan bütün şa­ir­ler için

 

 

Yunus KA­RA­KO­YUN

20.06.1988 ta­ri­hin­de Mar­din’in Nu­say­bin il­çe­sin­de doğdu. Ar­da­han Üni­ver­si­te­si Si­ya­set Bi­li­mi ve Kamu Yö­ne­ti­mi me­zu­nu­dur. Şi­ir­le­ri Var­lık, Yaba, Türk Dili, Tem­ren, Esin­ti,Türk Ede­bi­ya­tı, Şi­ir­den, Mavi Yeşil, Eliz, Lirik, Şehir, Ede­bi­yat Or­ta­mı, Şarkı, Şiiri Öz­lü­yo­rum, Bar­bar­la­rı Bek­ler­ken, Sar­mal Çev­rim, Ka­ra­tah­ta, Sin Ede­bi­yat, Caz ke­di­si, Ber­fin Bahar, Yaşam Sanat, La­ci­vert, Rıh­tım ve Kur­şun Kalem gibi der­gi­ler­de ya­yım­lan­dı.

Şiir Ki­tap­la­rı
Göç Di­va­nı ( Şi­ir­den Ya­yın­la­rı, 2018)
Des­pi­na ( Şi­ir­den Ya­yın­la­rı, 2019)
      

Yorum yaz

O An – Yunus Karakoyun (1 Yorum)

  1. Teşekkürler sevgili Cüneyt Tanyeri ve emeği geçen herkese saygıyla

%d blogcu bunu beğendi: