Nerede / Zeynep Kaynaklar

Zeynep Kaynaklar

Pembe rü­ya­lar çev­re­le­miş her ya­nı­mı
Uçsuz bu­cak­sız uçuk rü­ya­lar
Sa­adet bir rüya kadar uzak artık
Se­vinç desen kim bilir ne­re­de?

Kap­ka­ra ge­ce­ler sar­mış dört bir ya­nı­mı
Ka­ran­lık uy­ku­suz kor­ku­lu ge­ce­ler
Ümit bir dü­şün­ce kadar uzak artık
Akıl desen kim bilir ne­re­de?

Keder men­ge­ne­ye almış beni
Evi­rip çe­vi­ri­yor bir oyun­cak gibi
Eline düş­mü­şüm kaçıp kur­tul­sam koş­sam ufka
Sak­la­dı­ğım ce­sa­re­tim kim bilir ne­re­de?

Zeynep Kaynaklar

Ma­ni­sa’nın Soma il­çe­sin­de 2002 yı­lın­da doğan genç şa­iri­miz, 10 ya­şın­day­ken ba­ba­sı­nı kay­be­der. Tur­gut­lu Gazi Or­ta­oku­lu­nu ba­şa­rı ile bi­ti­rip Senem Aka Ana­do­lu Li­se­si­ni ka­za­nır ve halen bu oku­lun 12. sı­nı­fın­da öğ­re­ni­mi­ne devam et­mek­te­dir. Şiir yaz­ma­ya or­ta­okul yıl­la­rın­da baş­la­yan genç sa­nat­çı, “aşk, yal­nız­lık, hüzün, ka­ram­sar­lık, sevgi, umut­suz­luk” gibi bi­rey­sel an­la­yış­la şi­ir­ler ka­le­me al­mak­ta­dır.

Nerede / Zeynep Kaynaklar (1 Yorum)

  1. İnsanoğlu mısralarda, şiirlerde kimsenin elinden alamayacağı bir “yurt” bulur; böyle bir yurdu olmasından güven duyar.Sevgili Zeynep, tebrik ederim. Yurdun bol olsun…

%d blogcu bunu beğendi: