Modern Türk Edebiyatında Şiir-Felsefe İlişkisi

Kenanan Sarıalioğlu’nun yeni kitabı “Modern Türk Edebiyatında Şiir-Felsefe İlişkisi” Yazılı Kağıt yayınlarından çıktı.

Bu kitapta, “Modern Türk Edebiyatında Şiir ve Felsefe İlişkisi”nin açıklanmasında ön-dayanak niteliğinde olan şiir, felsefe ve felsefeye yakın kavramlar olan dünyagörüşü ve ideoloji araştırılmış; şiir-felsefe ilişkisinin boyutları, şiirde felsefi öğeler değerlendirilmiş, Türk toplumunun ve edebiyatının modernite ile karşılaşması süreci açıklanmış ve nihayet modern Türk şiirinde felsefi sorunun nasıl işlendiği incelenmiştir. “Hikmet” kavramının “felsefe” ve “şiir”i içerdiği belirtilerek, şiirdeki felsefe öğesinin şiiri bir “Hikmet Şiiri”ne ulaştırdığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuç yapılan araştırmayla bağlantılıdır ve eleştirel bir bakış açısını yansıtmaktadır. Felsefe etkinliğinin ve içeriğinin evrensel karakter taşıdığı, şiirin ise, başta yazıldığı dilden kaynaklanmak üzere kültürel bir yapıya sahip olduğu göz önünde bulundurularak, milli olan kültür ile evrensel olan uygarlığın bir sentezini yapabilme başarısını yalnızca felsefi şiirin, bir başka deyişle hikmet şiirinin sağlayabileceği savı tartışılmıştır.

Kenan Sarıalioğlu kimdir?

Şair, yazar ve çevirmen. 22 Kasım 1946, Of / Trabzon doğumlu. Beş yaşındayken babasını yitirdiğinden dedesi ile amcasının yanında büyüdü. Of Merkez İlkokulu (1958), Ankara Yenimahalle Mustafa Kemal Lisesini (1966)bitirdi. Bir süre İnşaat Mühendisliğinde, bir sürede Kimya Mühendisliğinde okuduktan sonra askere gitti. Askerde, Hasan Âle Yücel’in İyi Vatandaş İyi İnsan adlı yapıtını okuduğu için, ‘eski bir komünistin’ kitabını okumaklasuçlanarak, görev yeri olan İstanbul’dan Tekirdağ’daki Saray Kışlasına sürüldü. Askerlikten sonra “Materyalizm ve Ahlâk” adlı lisans tezi ile İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünü (1979) bitirdi. Birçok işegirdi çıktı. Gemi Yapım Meslek Lisesinde öğretmen, banka memuru, bira fabrikasında işçi, Trabzon Limanında şef yardımcısı, Karadeniz Eğitim Fakültesinde öğretim görevlisi (1984-87), Güneş gazetesinde yurt haberleri servisi şefi (1988-89), Trabzon Belediyesinde Kültür Müdürü (1990-95), Trabzon İl Kültür Müdürü (1996-97), 1998’den sonra Gümüşhane İl Kültür Müdürü olarak görev yaptı ve emekliye ayrıldı. Sanatta ödüle karşı olduğu ilkesiyle yarışmalara katılmadı. İnsan Hakları Derneği ile Edebiyatçılar Derneği üyesidir.

“Sarhoş ve Gece” adlı ilk şiiri, Yeditepe dergisinde (Şubat 1972), sonraki ürünleri de Dergâh, Kıyı, Nar, Edebiyat ve Eleştiri, Güldiken, Mavi Portakal, İnsancıl, Uç, Agora, Kaşgar, Kül, E, Son Kişot, Ada, Mor Taka, Adam Sanat, Bahçe, Cumhuriyet Kitap, Yeni Biçem, İnsan, Gösteri, Mavi Portakal, Mühür, Kitap Zamanı, Kasabadan Esinti vd. dergilerde yayımlandı. “Gecekonduda Ölüm” başlıklı şiiri Ferhat Tunç tarafından bestelendi. Kimi şiirleri Gürcüceye ve bazı yabancı dillere çevrildi.

“Kenan Sarıalioğlu’nun altmışlı yıllardan bugüne dek yazdığı bu ilginç şiirler, çevremizde az rastlanır bir açıyı yazın dünyamıza getiriyor. Ozan kendine özgü bir şiir dünyası yaratmış. Doğaya, sevgiye, öbür insansal duygulara metafiziksel bir nitelik vermiş. Şiirlerinin hemen tümü okuyanı düşünmeye yöneltiyor. Kusursuz bir dil, olgunlaşmış biçim anlayışı bütün şiirlerinde dikkati çekiyor.” (Cahit Külebi)

“Kenan Sarıalioğlu ‘Issız İnsan Ormanında’ adlı yeni yapıtında, yaşama, soruların yol gösterici güneşinde bakıyor. Edindiği deneylerden, okumalardan, yaşama ilişkin bilgilerden yola çıkarak şiirsel tatlara, yeni ufuklara götürüyor bizleri. Kimi zaman, yaşama oyununun kurallarını arayan bir insan, kimi zaman da tüm insanlığa seslenen, bilginin çilesini çeken, değerini bilen bir bilge olarak çıkıyor karşımıza. Soru sormuyor ama çağdaş, yapıcı görüşler içeren düşünceleriyle insanı ve yaşamı sorguluyor.” (Orhan Tüleylioğlu)

ESERLERİ:

ŞİİR:

Metafizik ve Gülümseme (1994),

Ayna Rubaileri (1995),

Kara Zaman Şiirleri (2006),

İçdeniz (Fransızcaya çev. Ali Osman Durmuş, 2006),

Fosil ve Toz (2006),

Yalavuz (Toplu Şiirler, 2006).

Temmuz Sağanakları (2015)

DENEME:

Issız İnsan Ormanında (1999),

Materyalizm ve Ahlâk – Betimsel Bir Etik Denemesi (1999).

Modern Türk Edebiyatında Şiir-Felsefe İlişkisi (2018)

ÇEVİRİ:

Bir Çöl Rüzgârı Ömrümüz (Ömer Hayyam’dan, 1995),

Sabahın Gizeminden Doğanlar (Nietzsche’den, 1998),

Doğmuş Olmanın Sakıncası (Cioran’dan, 1998),

Ateş ve İpek (Sâdi’den, 1999),

Hiçkimse ve Dolunay (Mevlâna’dan, 1999),

Doğmuş Olmanın Sakıncası Üzerine (Cioran’dan, 2001),

Varolma Eğilimi (Cioran’dan, 2002),

Soğuk Kül (Chamfot’dan, 2003),

Can Yücedir Göklerden (Mevlâna’dan, 2004),

Kahraman Sokrates Nietzsche (M. Guérin’den, 2005),

Gün Doğmadan (J. Derrida’dan, 2005),

Aşk ve Güzellik (Şeyh Galip’ten, 2005),

Bir Hoş Seda (Bâki’den, 2005),

Ya Hazreti Hak Ya Hazreti Aşk (Nesimî’den, 2005),

Gülistan (Sadî’den, 2005), Sıcak Gözyaşları (J. Prévert’den, 2005),

İnsan: Çoğul ve Tekbaşına (Nietzsche’den, 2006),

Müslüman Meryem (M. Dousse’ten, 2006),

Gün Doğmadan (J. Derrida’dan, 2006),

Kahraman Sokrates: Nietzsche (M. Guérin’den, 2006)

Yorum yaz