Ma­pu­sun Not Def­te­rin­den / Adnan Sungur

Ma­pu­sun Not Def­te­rin­den / Adnan Sungur

Ma­pu­sun Not Def­te­rin­den

(Adnan Sungur)

 

yıl­lar­dır ne­fe­sim öz­gür­lük kokar
aç­lı­ğı­mın sınır ka­pı­sın­da ya­şa­ma sev­da­lı
çayın de­min­de ye­şer­ti­yo­rum bahar ay­la­rı­nı
yü­re­ği­min pen­ce­re­sin­den bak­tı­ğım hayat mas­ma­vi
bey­nim­de sal­kım sal­kım düş­ler yaz ay­la­rın­da tat­la­nan
kaç ge­lin­cik çat­la­dı ka­bu­ğun­dan seni dü­şü­nür­ken
kaç kuş kondu badem da­lı­na göz­le­ri­nin ye­şi­li­ne has­ret
kiraz ağa­cı­nın dal­la­rı­na konan arı­lar
kaç kovan bal yapar du­dak­la­rı­nın ara­sı­na
şu an belki de bir şiir kadar ya­lın­sın
hatta bir şiir kadar çı­rıl­çıp­lak

dört duvar ara­sın­da ken­di­mi ara­dım dur­dum
yo­rul­dum ka­le­min ucun­da du­rul­dum
ran­za­nın al­tı­na kat­la­yıp koy­dum geçen yıl­la­rı
bi­raz­dan ya­tın­ca ne üze­ri­mi örten ola­cak
ne de rü­ya­la­rı­mı hayra yoran

acı­lar var taş du­var­la­rın ara­sın­da
hangi us­ta­nın par­ma­ğı ezil­di al­tın­da
ge­ce­le­ri inil­ti­ler ge­li­yor du­var­la­rın için­den
çer­ke­zoğ­lu ah­me­tin tür­kü­sü yarım kal­mış der­ler
– dilim dilim ey­le­dim umut­la­rı­mı
– uzun uzun ba­ka­rım yol­la­ra
– gel gör ki kışın so­ğu­ğu uzak eder mem­le­ke­ti­mi
-yar­dan haber gel­me­yin­ce ney­le­ye­yim ben gü­ne­şi
çer­ke­zoğ­lu ahmet soğan sar­mış par­ma­ğı­na
tür­kü­sü yarım kal­mış ek­me­ği ka­tık­sız
böl­müş ek­me­ği­ni kır­mış so­ğa­nı­nı ka­mu­ran
uzat­mış çer­ke­zoğ­lu ah­me­te
asıl adı kamar er­me­niy­miş
kor­ku­dan söy­le­ye­mez­miş kim­se­ye

güzel düş­ler ku­ru­yo­rum hüc­re­nin du­var­la­rı­na ba­ka­rak
kuş ses­le­ri sak­la­dım ki­tap­la­rın ara­sı­na
her gün bir gül ta­ka­rım düş­le­ri­min ağa­cı­na
bül­bül ko­nun­ca da­lı­na
tür­kü­ler söy­le­riz çat­la­yın­ca­ya kadar

ba­ha­rı bek­li­yo­rum gü­neş­li gün­le­ri
ek­me­ği­mi ışık­la­rı­na banıp
öz­gür­lü­ğün ta­dı­nı bu­laş­tı­ra­ca­ğım da­mak­la­rı­ma
şu an iki met­re­ka­re­lik dört duvar ara­sın­da
tah­ta­ku­ru­la­rıy­la bir­lik­te ço­cuk­lar gibi zıp­la­yıp
gü­ne­şin ışık­la­rı­nı tutup ısı­na­ca­ğız
yine de bun­la­ra üzül­me sen
umut­la­rı­nı tü­ket­me güzel düş­ler kur
hani olur­da bir gün
saç­la­rın bu­lut­la­ra de­ğer­se eğer
görüş günü bir tutam gök­yü­zü getir bana

 

Ma­pu­sun Not Def­te­rin­den / Adnan Sungur (1 Yorum)

  1. Ufff, kendimden geçtim, defalarca okudum sindire sindire.Tıpkı kar tanelerinin hüzne düşüşü gibi..
    Tebrikler, tebrikler Nevruz bey..

%d blogcu bunu beğendi: