Küçük Tiyatro / Ahmet Zeki Yeşil

Ahmet Zeki Yeşil

        Küçük Tiyatro

Kadın: Sev­gi­lim, bi dakka bek­ler misin?
Adam: Bi dak­ka­yı ne­re­le­re har­ca­mı­yo­rum ki…

Kadın: Yaz bitti.
Adam: Olsun, yaz­dan kalma gün­le­ri sana sak­la­dım.

Kadın: İnsan, “Ne oldum?” de­me­me­li.
Adam: Hak­lı­sın, “Zen­gin ola­ca­ğım” de­me­li.

Kadın: Si­ga­ra kul­la­nı­yor musun?
Adam: Si­ga­ra mı ve­re­cek­sin?

Kadın: Neyin var senin?
Adam: Do­la­rım çıktı.

Kadın: Ken­di­ne iyi bak.
Adam: Söy­le­me­si kolay, gel de bak.

Kadın: Beni se­vi­yor musun?
Adam: Şe­ref­si­zim çok se­vi­yo­rum.

Kadın: Ölsem de gam yemem.
Adam: Di­yet­te misin?

Kadın: So­run­la­rı­mı­zı ma­sa­ya ya­tı­ra­lım mı?
Adam: Uyu­ta­bi­lir miyiz?

Kadın: Ku­la­ğım çın­lı­yor.
Adam: Bi­ri­si anı­yor.

Kadın: Gözüm se­ği­ri­yor.
Adam: Ku­la­ğı­nı çın­la­tan kişi ge­li­yor.

Kadın: Çayı ocağa ko­ya­yım mı?
Adam: Çay uy­ku­mu ka­çı­rı­yor.

Kadın: Uyu­dun mu şe­ref­siz?
Adam: Evet

Kadın: Saat kaç?
Adam: Saat çok…

 

—————–

(www.​fo­ca­fo­ca.​com)

      

Küçük Tiyatro / Ahmet Zeki Yeşil (2 Yorum)

  1. Kutlarım ustam. Bu zorlu günlerde bizi güldürebildin ya… Sevgiyle hep…

%d blogcu bunu beğendi: