Haydar Ergülen

14 Ekim 1956’da Eskişehir’de doğdu. Babası otomobil tamircisiydi. İlk ile ortaokulu Eskişehir’de, liseyi Ankara’da okudu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Sosyoloji Bölümünü bitirdi.[1] Anadolu Üniversitesinde araştırma görevlisi olarak çalıştı. İstanbul’da reklam yazarlığı yaptı. Anadolu Üniversitesi’nde yayımcılık, reklamcılık ve Türk Şiiri dersleri verdi. Halen Bahçeşehir ve Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakülesi’nde, ‘Yaratıcı Yazarlık’ ve ‘Türk Şiiri ve Şairler’ dersleri vermektedir.

1980 sonrası Türk şiirinin önemli isimlerindendir.

İlk şiiri 1972’de Eskişehir’de Deneme dergisinde “Umur Elkan”, ilk yazısı da aynı yıl Yeni Ortam gazetesinde “Mehmet Can” adıyla yayımlandı. İstanbul’da Üç Çiçek (1983) ile Şiir Atı (1986) dergilerini yayıma hazırlayanlar arasında yer aldı. 1979’dan başlayarak SomutFelsefe DergisiTürk DiliYusufçukYarınYeni BiçemGösteri, ile Varlık dergilerinde şiirler yayımladı. Bir süre, Radikalgazetesinde Açık Mektup köşesinde denemeler yazan Ergülen, Star gazetesi’nde yazmaya başladı.

Karşılığını Bulamamış Sorular adlı ilk şiir kitabı 1981 yılında yayımlandı.

Eser­le­riŞiirKar­şı­lı­ğı­nı Bu­la­ma­mış So­ru­lar (1981)

Sokak Pren­se­si (1990)

Sırat Şi­ir­le­ri (1991)

Es­ki­den Terzi (1995)

Ka­ba­re­den Emek­li Bir Kız­kar­deş (1995, “Lina Sa­la­mand­re” adı al­tın­da)

40 Şiir ve Bir (1997) (Ne­ca­ti­gil Şiir Ödülü & Altın Por­ta­kal Şiir Ödülü)

Ha­fı­za (1999, “Hafız” adı al­tın­da)

Kar­ton Valiz (1999)

Ölüm Bir Skan­dal (1999)

Nar: Toplu Şi­ir­ler 1 (2000)

Hafız ile Se­men­der: Toplu Şi­ir­ler 2 (2002)

Keder Gibi Ödünç (2005) (Cemal Sü­re­ya Şiir Ödülü)

Yağ­mur Cemi (2005)

Üzgün Ke­di­ler Ga­ze­li (2007) (Metin Al­tı­ok Şiir Ödülü)

Zarf (2010)

Aşk Şi­ir­le­ri An­to­lo­ji­si (2011)

De­ne­meHa­zi­ran Tek­rar (2000)

Üvey Sokak (2005)

Düz­ya­zı: 100 Yazı (2006)

Eski Yazı (2008)

Azı­cık Ci­han­gir (2009)

Şimdi O Güzel Bah­çe­de… Meh­met H. Doğan Ki­ta­bı (2010)

Tren­ler de Ah­şap­tır (2011)

Son­ra­dan Görme (2012)

Şiir Gibi Yal­nız (2012)

Der­di­ni An­la­ta­ma­yan­lar için An­sik­lo­pe­di: Pa­ra­dosk Di­ya­lek­ti­ka (2012)

Çocuk ki­ta­bıNar Al­fa­be­si (2012)

Ödül­le­riGös­te­ri Der­gi­si İkin­ci­lik Ödülü (Unu­tul­muş Bir Yaz İçin adlı şi­iriy­le, 1981)

Halil Ko­ca­göz Şiir Ödülü (Es­ki­den Terzi adlı ki­ta­bıy­la, 1996)

Beh­çet Ne­ca­ti­gil Şiir Ödülü (Kırk Şiir ve Bir adlı ki­ta­bıy­la, 1997)

Cahit Kü­le­bi Özel Ödülü (Orhon Murat Arı­bur­nu Şiir Ödülü kap­sa­mın­da, Kırk Şiir ve Bir adlı ki­ta­bıy­la, 1997).

Ak­de­niz Altın Por­ta­kal Şiir Ödülü (Kırk Şiir ve Bir adlı ki­ta­bıy­la, 1998)

Di­oni­sos Şiir Ödülü (2005)

Cemal Sü­re­ya Şiir Ödülü (Keder Gibi Ödünç adlı ki­ta­bıy­la, 2005)

Metin Al­tı­ok Ödülü (Üzgün Ke­di­ler Ga­ze­li adlı ki­ta­bıy­la, 2008)

      

Tavsiye