Eski Sevgili – Ahmet Zeki Muslu

Eski Sevgili –  Ahmet Zeki Muslu

              ESKİ SEVGİLİ

                 Ahmet Zeki Muslu

 

ne kadar uzak­sa o kadar da yakın ilk sev­gi­li­nin sesi
Mü­zey­yen Senar’la şarkı söy­lü­yor is­tas­yon par­kın­da
“Ben­ze­mez kimse sana” ya eşlik edi­yor ser­çe­ler
mah­zun bir zaman sı­zı­yor anı­la­rın ara­sın­dan

bir masal ül­ke­sin­dey­dik taşra kent­le­ri­ni de kap­sa­yan
ye­de­ğin­de ölüm gez­di­ren adam­lar sardı çev­re­mi­zi
çok su aktı ve rüz­gâr esti köp­rü­nün al­tın­dan, üs­tün­den
anı­lar­la ya­şa­mak daha zor­muş Er­zu­rum kı­şı­nı ya­şa­mak­tan

eski sev­gi­li­ye hangi çi­çek­le geri dö­nü­lür bil­me­di
saz be­niz­li ço­cuk­la­rın ara­sın­da te­be­şir kokan el­le­rim
kav­şak­lar­da bek­le­dim ne­re­den ge­le­ce­ği­ni bil­me­den
aşkı ço­ğal­tan yü­re­ğin zen­gin­li­ğiy­miş, öğ­ren­dim

ne zaman hi­caz­kâr bir şarkı duy­sam sesim kanar
kö­zü­nü kü­lün­de sak­la­yan bir ocak gibi yanar içim
genç­li­ği­mi koy­nu­na ya­di­gar bı­rak­tı­ğım kadın
aşk ya­şam­dan uzun, ölüm­den kı­say­mış geç an­la­dım

      

Yorum yaz

Eski Sevgili – Ahmet Zeki Muslu (2 Yorum)

  1. Eski sevgililer hep öyledir, gelirse seversin, giderse üzülürsün ama bahçende yeni bir gül yaprak verip açılmaya başladığında. Kutlarım… Sevgiyle hep…

  2. “Aşkı çoğaltan yüreğin zenginliğiymiş” çok güzel imge. Yüreğinize sağlık.

%d blogcu bunu beğendi: