Esinti’nin 21. Sayısı E-Dergi Olarak Yayınlandı

ESİNTİ 21. SAYI BÜLTENİ

Esin­ti 21, Ekim 2019 sa­yı­sıy­la e-der­gi ola­rak oku­yu­cu­la­rıy­la bu­lu­şu­yor. Bu ilk sa­yı­nın dosya ko­nu­su Aydın Şim­şek…

E-der­gi genel yayın yö­net­me­ni­miz Kaan Tan­ye­ri’nin “Niçin E-Der­gi?” baş­lık­lı ya­zı­sıy­la baş­lı­yor. Usta Şair Nihat Beh­ram’ın “Böy­le­si Za­man­lar­da” adlı şi­iri­ni “Bir­ler Mec­li­si” adlı şi­iriy­le Orhan Al­ka­ya takip edi­yor. Derya Ezgi Tan­ye­ri dosya ko­nu­muz Aydın Şim­şek’in yaşam öy­kü­sü­nü an­lat­tı­ğı ya­zı­sıy­la yer alı­yor.  Tuğ­rul Kes­kin’în “Aydın Şim­şek ile Sor­gu­la­yan Bir  Söy­le­şi”si de ol­duk­ça ilgi çe­ki­ci.

Hülya Soy­şe­ker­ci “Sı­ra­dı­şı Bir Yazın Eğit­me­ni ve Ku­ram­cı: Aydın Şim­şek”, Emel Kayın “Şiir Ev­re­nin­de Pas­to­ral İz”, Özgür Sürek “Ede­bi­ya­tı­mı­zın Özgün Adası” adlı ya­zı­la­rıy­la dos­ya­ya katkı ve­ri­yor­lar.

Şadan Gö­ko­va­lı “Aşina Yüz­ler”, Barış Er­do­ğan “Tem­bel­lik ve Ruh­suz­luk”, Işıl Madak Kaya “Hal­den Hale”, Meh­met Er­do­ğan “Bir Cep Öy­kü­sü”, Cü­neyt Tan­ye­ri “Ede­bi­ya­ta Adan­mış Bir Ömür” adlı de­ne­me ve öy­kü­le­tiy­le der­gi­ye zen­gin­lik ka­tı­yor.

Sü­rey­ya Şiş­man­lar “Sa­bır­çi­çe­ği”, Salih Mer­ca­noğ­lu “Kirve”, Aydın Şim­şek “Belki de Bir­lik­te Sus­mu­şuz”, Salih Gözek “Se­si­miz Eşik­te”, Hay­dar Şa­hin­bay “Uzak Deniz Düş­le­ri” adlı şi­ir­le­riy­le yer alı­yor.

Ta­ma­men üc­ret­siz olan e-der­gi­yi  Esinti  21′e tıklayarak okuyabilir, çıktı alabilir ya da paylaşabilirsiniz. Derginin tüm sayılarına  buraya tıklayarak  ulaşabilirsiniz. Yeni sayılarda görüşmek üzere iyi okumalar.

Esinti’nin 21. Sayısı E-Dergi Olarak Yayınlandı (3 Yorum)

  1. muhteşem, kutluyorum, yolun(m)uz açık olsun, nice sayılara…
    emeği geçenlere bin selam.

  2. Değerli Cüneyt Bey VE Kaancığım kutluyor başarılarınızın devamını diliyorum…
    sevgilerimle

  3. Edebiyatın soluğunu hissetmemiz için, değerlerimizi fark etmek için açılan bir pencereden gelen esintidir Esinti.Emeğinize,yüreğinize sağlık.Iyi ki varsınız.Sağolun,var olun.

%d blogcu bunu beğendi: