Edebiyat Sohbetleri (Canlı Yayın)

 

EDEBİYAT SOH­BET­LERİ, her çar­şam­ba 21.00’de Ka­sa­ba­dan Esin­ti YouTube kanalından canlı ola­rak ya­yın­lan­mak­ta­dır. Canlı yayın sı­ra­sın­da açı­lan pen­ce­re­nin al­tın­da­ki yorum bö­lü­mü­ne gö­rüş­le­ri­ni­zi ve so­ru­la­rı­nı­zı ya­za­bi­lir­si­niz. 21.00’de gö­rüş­mek üzere…

Canlı yayını izlemek için BURAYA tıklayınız.

ÖNCEKİ CANLI YAYIN VİDEOLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ.

Yo­utu­be ka­na­lı­mı­za abone ola­bi­lir, bil­di­rim­le­ri­ni­zi aça­rak ya­yın­la­rı­mız­dan ha­ber­dar ola­bi­lir­si­niz.

 

      

Yorum yaz