Dostlar / Aziz Kemal Hızıroğlu

Dostlar / Aziz Kemal Hızıroğlu

       DOSTLAR

Aziz Kemal Hızıroğlu

tüm fazlalar bir ekside toplandı
hiçbiri ötekine böl değil

çoğu geldi yan yanayken harlandı
biri diğerine ırmakboyu su değil

ölen oldu içlerinde gün vakti
gecelere vay bohçası nar değil

seveni lâl sevileni som sağır
geniş omuz dar omuza kal değil

hepsi geldi bir avluda tıkandı
kapı mühür camlar örtük aç değil

tüm eksiler bir fazlada toplandı
hiçbiri ötekine tam değil