Demiştim Desem – Salih Gözek

Salih Gözek
Salih Gözek

Demiştim Desem

gün­le­ri bi­rik­ti­rir­dim
bi­lir­dim yağ­mur­la­rı öz­le­di­ği­ni
pen­ce­ren­de ço­ğal­tır­ken ya­şa­mı
durma yo­lu­ma üzü­lür­sün / izin ver
ben yeni yol­la­ra teşne / sevme beni
de­miş­tim

tek ba­şı­na mı kal­dın saklı narın av­lu­sun­da
bi­li­rim içi­nin ne­hir­le­rin­de ge­zin­di­ği­ni
gel­di­ğim­de ye­ni­den baş­la­maz genç­lik
te­la­şı­na düş­sen de geç­miş za­ma­nın
göz­le­rin­de ya­nar­ken ateş / unut beni
de­miş­tim

/ yıl­lar sonra ak­lı­ma düş­tün de Adile /

mut­suz yü­zü­nü tu­tar­dın pen­ce­re ara­lı­ğın­dan
aklım sende ol­maz­dı
uzak­la­rın çağ­rı­sıy­la ka­çar­dım ken­dim­den
kay­bet­ti­ğin ar­ka­daş­tım
gi­di­lecek yer­ler arı­yo­rum halâ
gönül göç­le­rim­de hep iz­le­rin var
kay­be­der­sem ken­di­mi / sakla beni
desem!..

  • admin
      

Demiştim Desem – Salih Gözek (1 Yorum)

  1. Gençlikte, insan gideceği yerlerde hep daha iyi bir şeyler bulacağını sanıyor. Emeğine sağlık Salih baba, Varol.

%d blogcu bunu beğendi: