Balık Tutan Adam İle Dilek Tutan Kız
Hülya Aydın

El­le­rim ye­şi­le bu­laş­mış. Kol­la­rım­da ala­ca­lı sa­rı­lık­lar. Mavi ka­za­ğım­da bulut bulut be­yaz­lık­lar… Ağaç göv­de­si rengi ba­cak­la­rım. Saç­la­rım­da mine çi­çek­le­ri. Nehir ke­na­rın­da balık tutan adama ba­kı­yo­rum. Kim ola ki? Adam sakin. El­le­ri nehir ren­gi­ne bu­laş­mış. Umar­sız. Ba­lı­ğı­nı bek­li­yor. Ben te­laş­lı­yım oysa… Uça­rak ya­nı­na ini­yo­rum. Ya­nı­na inin­ce an­lı­yo­rum uça­bil­di­ği­mi… Üze­rim­de­ki renk­ler yer de­ğiş­ti­ri­yor ha­va­da. Kuş­la­ra de­ği­yo­rum, o renk olu­yo­rum. Ağaç­la­ra de­ği­yo­rum o renk olu­yo­rum. Uçar­ken mavi olu­yo­rum bir de…

Ko­nuş­mak için ya­nı­na otu­ru­yo­rum ada­mın…

“Rast­ge­le!”

“Ey­val­lah!”

“Bu­ra­sı ne­re­si?”

“Za­ma­nın dur­du­ğu yer.”

“O zaman balık nasıl ge­lecek ol­ta­ya?”

“ Gel­me­yecek, ben hep bu­ra­da bek­le­ye­ce­ğim.”

“ Dilek tutma yeri bu­ra­sı.” Diyor bir de.

“Dilek tu­tar­sam nasıl ola­cak peki?”

“Anın­da ola­cak.”

Diyor. Kafam ka­rı­şı­yor…

Nehir ke­na­rın­da çim­le­re bı­ra­kı­yo­rum be­de­ni­mi. Yem­ye­şil olu­yo­rum. Gök­yü­zü­ne ba­kı­yo­rum. Göz­le­rim mas­ma­vi olu­yor… Bil­me­di­ğim hafif bir his kap­lı­yor içimi. Tatlı bir uyku hali sa­rı­yor be­de­ni­mi… Bir dilek tu­tu­yo­rum içim­den. Sev­dik­le­ri­mi dü­şü­nü­yo­rum. On­la­rı is­ti­yo­rum. Du­da­ğım­da bir gü­lüm­se­mey­le “yarın ola hay­ro­la” di­ye­rek uy­ku­ya da­lı­yo­rum. Bu za­man­sız yerde “’yarın ola hay­ro­la’ demek” tuhaf ge­li­yor bir yan­dan.

Uya­nı­yo­rum… Et­ra­fım insan dolu… Annem ağ­lı­yor. Ağa­be­yim öf­ke­li. Babam “göz­be­be­ğim” diye ba­ğı­rı­yor… İnsan­lar odaya girip çı­kı­yor… Ben kı­pır­da­na­mı­yo­rum… Dı­şa­rı­da siren sesi. İçeri girip çıkan po­lis­ler… Ta­nı­yo­rum bi­ri­ni… Benim elim­de nay­lon ga­loş­lar. Göğ­süm­de kur­şun…

Du­var­da ki yağlı boya resme ba­ka­ka­lı­yo­rum…

Yorum yaz

Balık Tutan Adam İle Dilek Tutan Kız
Hülya Aydın (7 Yorum)

  1. Giriş,betimlemerle süslenen cümleler süper. bir ara şiir okuyorum sandım.
    Tebrikler Hülya Hanım.

  2. Kalemine ve yüreğine sağlık.Cok beğendim.Kendine has tekniğin iki oykunde de belirgin.Bence çok iyi bir yoldasın.Yolun açık

Tavsiye

AĞACIN İSYANI/ Şükrü Aydın
%d blogcu bunu beğendi: