Sennur Sezer

/ 7 Ekim 2018 / 53 kez okunmuştur / yorumsuz

12 Haziran 1943’te Eskişehir’de doğdu. İlkokul Eskişehir’de, ortaokulu Kasımpaşa Karma Ortaokulu’nda tamamladı. İstanbul Kız Lisesi’nde öğrenimini yarıda bırakıp, Taşkızak Tersanesi’nde ikmal ve muhasebe memuru oldu. Daha sonra Varlık Yayınevi’nde düzeltici olarak çalıştı. 1969-1975 yılları arasında Cumhuriyet ve Vatan gazetelerinde resim sergileri, ressamlar ve yazarlar ile ilgili yazılar, TRT’ye radyo oyunları yazdı. Arkın Yayınevi’nin ansiklopedilerinde redaktör ve metin yazarı olarak görev aldı. Yapı Kredi Bankası Sanat Dünyası dergisi, Asa Ajansı, Gelişim Ansiklopedisi ve Görsel Yayınlar da emekli olana kadar çalıştı. 1999 yılında kısa süre TYS genel sekreterliği yaptı. 1983’te emekli olduktan sonra serbest yazar olarak çalışmalarını sürdürüyor. Öykücü Adnan Özyalçıner ile evli.

İlk şiiri Sanat Dünyası dergisinde 1958’de, ilk şiir kitabı Gecekondu, 1964’te yayımlandı. Şiir ve yazıları Varlık, Yeditepe, Hürriyet Gösteri, Yazko Edebiyat, Hürriyet Gazetesi Avrupa baskısı, Cumhuriyet Gazetesi Kitap Eki, Elele, Beaute dergi ve gazetelerde yayımlandı. Günümüzde ise çalışmalarını, Evrensel ve Cumhuriyet gazetesi ile Radikal Kitap, Varlık, Evrensel Kültür dergilerinde yayımlıyor. Doğan Hızlan, “Kimi yazarlar kadın duyarlığı sözünün üstüne basa basa yazılmasına karşıdırlar. Sezer onlardan değil, kadın duyarlığının, kargaşa içinde yaşayan bir toplumda kadın olmanın sorumluğunun şiirini yazıyor” diye yazdı.

Çalışmalarını başta Günlük Evrensel ve Evrensel Kültür olmak üzere çeşitli gazete ve dergilerde yazarak, belgesel anlatılar hazırlayarak sürdüren Sezer, 07 Ekim 2015 Çarşamba günü hayatını kaybetti.

Eserleri

Şiir 
Gecekondu (1964)
Yasak (1966)
Direnç (1977)
Sesimi Arıyorum (1982)
Kimlik Kartı (ilk üç kitap, 1983)
Bu Resimde Kimler Var (1986)
Afiş (1991)
Kirlenmiş Kağıtlar (1999)
Bir Annenin Notları (Seçme Şiirler 2002)
Dilsiz Dengbej (2001)
Akşam Haberleri (2006)
İzi Kalsın (2011)

Diğer Eser­le­ri
Ke­loğ­lan ile Köse (Masal, Adnan Öz­yal­çı­ner ile)
Şiir Gün­de­mi (de­ne­me­ler 1995)
İstan­bul’un Ta­şı-Top­ra­ğı Altın (İstan­bul folk­lo­ru Adnan Öz­yal­çı­ner ile bir­lik­te) (1995)
Ana­do­lu’dan Öy­kü­ler (Adnan Öz­yal­çı­ner ile bir­lik­te) (1995)
Pen­ce­re­den Bakan Çocuk (Ço­cuk­la­ra şi­ir­ler) (1995)
Türk Sa­fo­su Mihri Hatun (Bel­ge­sel An­la­tı 1997)
Os­man­lı’da Fal ve Fal­na­me­ler (1998)
Ekmek Kav­ga­sı / Emek Öy­kü­le­ri 1 (öykü seç­ki­si Adnan Öz­yal­çı­ner ile bir­lik­te) (1998)
Grev Bil­di­ri­si / Emek Öy­kü­le­ri 2 (öykü seç­ki­si Adnan Öz­yal­çı­ner ile bir­lik­te) (1998)
Mo­to­ri­ze Kö­le­ler/Emek Öy­kü­le­ri 3 (Öykü Seç­ki­si Adnan Öz­yal­çı­ner ile bir­lik­te) (1999)
Do­ku­ma­cı­nın Ölümü /Emek Öy­kü­le­ri 4 Öykü Seç­ki­si Adnan Öz­yal­çı­ner ile bir­lik­te) (1999)
Hasır Ören Pa­di­şah (Masal,1999)
Az Mas­raf­lı ve Kolay Ye­mek­ler (2001)
Nazım, Dünya ve Biz ( in­ce­le­me, Şük­ran Kur­da­kul ile bir­lik­te­2002)
Masal Evi (Adnan Öz­yal­çı­ner ile bir­lik­te)(2003)
Bir Za­man­la­rın İstan­bul’u (Adnan Öz­yal­çı­ner ile bir­lik­te) (2005)
Bin­bir Gece Ma­sal­la­rı (Re­sim­le­yen Mus­ta­fa De­li­oğ­lu) (2006)
Şah­ma­ran (halk öy­kü­sü 2007)
’68’in Ede­bi­ya­tı, Ede­bi­ya­tın 68’i (in­ce­le­me ve seçki, 2008)
Öy­kü­le­riy­le İstan­bul Anıt­la­rı (2 Cilt, Adnan Öz­yal­çı­ner ile,2010)

Ödül­le­ri
1980 Ka­dın­la­rın Sesi Der­gi­si’nin 8 Mart Ödülü (Ka­dın­la­ra yö­ne­lik ya­zı­la­rı ve şi­ir­le­ri için)
1987 Halil Ko­ca­göz Şiir Ödülü (Bu Re­sim­de Kim­ler Var ile)
1990 Sıtkı Dost Çocuk Ede­bi­ya­tı Ödülü (Ke­loğ­lan İle Köse ile)
1998 Pir Sul­tan Abdal Der­nek­le­ri Ede­bi­yat Ödülü (Şiiri alan­la­ra ta­şı­dı­ğı için)
2000 Oğuz­ka­an Ko­le­ji Şiir Us­ta­la­rı Ödülü
2000 Yunus Nadi Şiir Ödülü (Kir­len­miş Ka­ğıt­lar ile)
2009 (Ş.Avni Ölez Şiir Emeği Ödülü)
2012 PEN Tür­ki­ye Şiir Ödülü

Etiketler
admin

Cüneyt Tanyeri

Benzer Konular
Turgay Gönenç
Tuğrul Tanyol

Yorum yaz

Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.