Paganizm’in Dehası / Marc Augé

/ 16 Ağustos 2016 / 33 views / yorumsuz

Paganizm, öncelikle Hıristiyanlığın tam karşıtıdır; ve rahatsız edici gücünü, belki de kalıcılığını tam da buna borçludur. Değişik kipliklerinde, Hıristiyanlıktan ve onun değişik versiyonlarından en az üç noktada ayrılır. Düalist değildir ve ne ruhu bedenin ne de inancı bilginin karşısına koyar. Bireysel ve toplumsal yaşamın rastlantılarının yansıttığı güç ve anlam ilişkilerine dışsal bir kural olarak ahlak tesis etmez. Biyolojik düzen ile toplumsal düzen arasında, bir yandan bireysel yaşamın, içinde bulunduğu topluluğa zıtlığını göreceli hale getiren, diğer yandan da her bireysel ya da toplumsal sorunu bir okuma sorunu haline getirme eğiliminde olan bir bağı ilke edinir; tüm olayların bir işaret olduğunu ve tüm işaretlerin bir anlamı olduğunu ileri sürer. Kurtuluş, aşkınlık ve gizem ona temelden yabancı şeylerdir. Bunun sonucu olara, yeniliği ilgiyle ve hoşgörüyle karşılar; tanrının listesini uzatmaya her zaman hazırdır, sentezden değil eklemeden ve münavebeden anlar. Bu kuşkusuz Hıristiyan misyonerliği (prosélytisme)yüzünden yanlış anlaşılmasının en derin ve en kalıcı nedenidir; kendi adına asla bir misyonerlik pratikliği yoktur.

MARC AUGE

Fransız antropolog Marc Augé özellikle “öteki”nin toplum içindeki yerine ilişkin çalışmalarıyla ünlüdür. Togo ve Fildişi bölgelerinde uzun süreli çalışmalar yapmıştır. Ecole des Hautes en Sciences Sociales’de (Sosyal Bilimler Yüksek Okulu) tez yöneticisidir. Kentin ve gündelik hayatın kültür tarihine ilişkin çok sayıda araştırması bulunmaktadır. Kitapları arasında şunlar sayılabilir: Theorie des pouvoirs de mort (Güçler ve ideoloji kuramı, 1975); Pouvoirs de vie, pouvoirs de mort, 1977); Symbole, fonction, historie (Simge, işlev, tarih, 1979); Un etnologue dans le métro (Metroda bir etnolog,1986); Non-Lieux, Introduction a une anthropologie de la submodernité, 1992 (Türkçesi: Yer Olmayanlar: Üstmodernliğin Antropolojisine Giriş, Kesit Yayınları); Le sens des autres (Ötekilerin anlamı, 1994); Les formes de l’oubli, 2001 (Türkçesi: Unutma Biçimleri, Om Yayınevi); Le métro revisité (Yenideb metro, 2008); La communauté illusoire (Yanıltıcı topluluk, 2010).

Dost Kitabevi

admin

Cüneyt Tanyeri

Yorum yaz

Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.