Esinti Şiir Yarışması

/ 20 Kasım 2016 / 44 okunma / yorumsuz

Bu yarışma facebook üzerinden ve tamamen okurların beğenileri üzerine yapılandırılmıştır. Ayın şiiri ve yılın şiiri biçiminde planlanmıştır.

Program:

a) Her ayın 15’i ile 20’si arasında  şiirler gönderilecek ve değerlendirme sonucunda yarışmaya katılacak şiirler her ayın 20’sinda kasabadanesinti.com adresinde yayımlanacaktır.

b) Ayın şiiri yarışmasında dereceye giren şiirler yıl sonunda yılın şiiri yarışmasına tabi tutulacaktır.

d) Üçer aylık sürelerde, üç ayın dereceye giren şiirleri Kasaba’dan Esinti edebiyat dergisinde yayımlanacaktır.

 

Katılım Şartları:

1) Her yarışmacı, yarışmaya yei yazılmış en çok üç ( 3 ) şiirle katılabilir. Biçim ve konu yönünden herhangi bir sınırlama yoktur. Daha önce herhangi bir yarışmadan derece almış şiirlerle başvuru yapılamaz.

2) Yarışmaya katılan kişinin kimlik ve adres bilgileri, telefonu, mail adresi, eserin altına yazılacaktır. Rumuz tarafımızdan belirlenecektir.. Yarışmaya mail ile katılınacak, yarışmacılar eserlerini kasabadanesinti@gmail.com adresine göndereceklerdir.

3) Şiirler bilgisayarla word formatında, Times New Roman yazı tipi ile 12 puntoyla  A4 kâğıda yazılmış olmalıdır.

4) Yarışmaya katılan şiirlerin dergide yayımlanma hakkı Kasaba’da Esinti dergisinde olacaktır. Eserlerden uygun görülenler, herhangi bir telif hakkı iznine gerek kalmaksızın, istendiği takdirde yarışmayı düzenleyen kuruluş tarafından bir kitapta toplanabilir, dergi, gazete veya web sayfasında yayımlayabilir.

5) Yarışmaya katılan eserler üzerinde seçici kurul tarafından dilbilgisine ilişkin düzenleme yapılabilir.

6) Gönderilen üç şiirden hangisinin yarışmaya katılacağı ön jüri üyelerinin takdir edeceği puanların aritmetik ortalaması ile belirlenecektir.

7) Her yarışmacının jüri tarafından birinci seçilen şiiri kasabadanesinti.com adresinde yayınlanacak ve beş günlük süre sonucunda en çok beğeni alan şiirler 1, 2 ve 3. olarak belirlenecektir.

8) Okuyucular şiirin bulunduğu sayfaya gidip beğeni budonuna basarak oy kullanacaklardır.

9)Yarışmaya şiir gönderen şairler bu şartları kabul etmiş sayılacaktır.

YARIŞMADA DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAK ŞİİRLER

* Temel insani ve ahlaki değerlerle örtüşmeyen şiirler,

* Daha önce herhangi bir yarışmada derece almış şiirler ya da yayımlanmış şiirler,

* Yazar olarak altında imzası bulunan kişiye ait olmayan, bir yerden tamamen ya da kısmen kopyalanıp yarışmaya gönderilen şiirler,

* Çok sayıda yazım hatası içeren şiirler,

* Başvuru tarihinden sonra teslim edilen şiirler,

* T.C. Anayasası’na aykırılık teşkil eden şiirler seçici kurul tarafından değerlendirme dışı bırakılacaktır.

ESERLERİN TESLİM TARİHİ VE YERİ
Eserler her ayın 1’inden 20 sine kadar “kasabadanesinti@gmail.com” email adresine gönderilebilecektir.

 

ÖN JÜRİ TARAFINDAN ŞİİRLERİN DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

1) Şiirin Özgünlüğü 20 Puan
2) Şiirin imge ve çağrışım değeri 20 Puan
3) Şiirin ahenk değeri 20 Puan
4) Temanın bütünlüğü 10 Puan
5) Seçilen sözcüklerin uygunluğu 10 Puan
6) Türkçenin etkin kullanılabilmesi 10 Puan
7) Şiirin isminin içeriğiyle uyumu 5 Puan
8) Yazım kurallarının doğru kullanımı 5 Puan…
TOPLAM 100 PUAN

 

DEĞERLENDİRMENİN İLAN TARİHİ:

Şiirlerin ön jüri değerlendirmesi her ayın 20’sinde yapılacak. Okur oylaması ise her ayın 20’si ile 30’u arasında yapılacaktır.

Beğeni sayısına göre dereceye girenler her ayın 1’i akşamı saat 24’te ilan edilecektir. Şiir gönderen şairlerimiz, her şiirin altına aşağıdaki dilekçeyi ekleyecektir.

Kasabadan Esinti edebiyat dergisi ve kasabadanesinti.com internet sitesi tarafından Esinti Ayın Şiir Yarışmasına değerlendirilmek üzere gönderdiğim …………………………… adlarını taşıyan erser(ler) bütünüyle kendime aittir.
Esinti Şiir Yarışması Şartname hükümlerini aynen kabul ve taahhüt ettiğimi arz ederim. …/…/2015
Adı ve Soyadı….:
Doğum Tarihi……:
Doğum Yeri……..:
TC Kimlik No……:
Adresi……………:
Tel ………………:
E-Posta…………:


Dikkat: Bu yarışmanın tüm hakları Kasaba’dan Esinti dergisine aittir. Aksine davrananlar için telif hakları yasasına göre hukuki işlem yapılacaktır.

Yorum yaz

Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.