Başkan Şirin’den Turgutlu’yu temsilen Rektör Hoşcoşkun’a ziyaret

/ 23 Ağustos 2016 / 38 views / yorumsuz

Tur­gut­lu Be­le­di­ye Baş­ka­nı Tur­gay Şirin, Ege Üni­ver­si­te­si’nin yeni rek­tö­rü Prof. Dr. M. Cü­neyt Hoş­coş­kun’a ha­yır­lı olsun zi­ya­re­tin­de bu­lun­du. Ege Böl­ge­si’nin önem­li eği­tim ku­rum­la­rı­ndan Ege Üniversitesinin ba­şı­na Tur­gut­lu’nun bir de­ğe­ri­nin geç­me­sin­den mem­nu­ni­yet duy­duk­la­rı­nı söy­le­yen Baş­kan Şirin, “Ege Üni­ver­si­te­si’nin Sayın Hoş­coş­kun rek­tör­lü­ğün­de ba­şa­rı­lı ça­lış­ma­la­ra imza ata­ca­ğın­dan şüp­he­miz yok. Ha­yır­lı olsun” dedi.

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, geçtiğimiz hafta Ege Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan Turgutlulu Prof. Dr. M. Cüneyt Hoşcoşkun’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Şirin’e Prof. Dr. Engin Berber, Prof. Dr. Barış Altay ile Kent Müzesi koordinatörü Mehmet Gökyayla eşlik etti. Hoşçoşkun’a yeni görevinde başarılar dileyen Başkan Şirin, “Turgutlu’nun bir değeri olan Sayın Hocamız Cüneyt Hoşcoşkun’un böylesi önemli bir makama gelmiş olmasından dolayı memnuniyetimizi ifade etmek isterim. Ege Üniversitesi, köklü geçmişiyle hem İzmir’in hem de Ege Bölgesi’nin kaliteli eğitim kurumlarındandır. Üniversitenin Prof. Dr. Cüneyt Hoşçoşkun’un rektörlüğünde başarılı çalışmalara imza atacağından şüphemiz yok. O açıdan hem Sayın Rektörümüze, hem akademik kadrolarına hem de öğrencilerimize başarılı bir eğitim dönemi diliyorum. Yeni görevleriniz hayırlı uğurlu olsun” dedi. Rektör Hoşcoşkun da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Memleketimizin değerli Belediye Başkanı, sevgili dostumuz Turgay Şirin’e ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Tabii ki Turgutlu’nun yeri ve anlamı bizler için her zaman farklı olmuştur. Bizler de bir Turgutlulu olarak Ege Üniversitesi çatısı altında görev yapmaktan memnuniyet duyuyoruz” dedi. Ziyaret sonunda Başkan Şirin günün anısına Rektör Hoşçoşkun’a hediye takdim etti.

admin

Cüneyt Tanyeri

Yorum yaz

Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.