• DENEME
  • ARAŞTIRMA
  • ANI
  • ROMAN
  • MEKTUP
Sahte Can Yücel Şiirleri
Şairin ‘sahte’ şiirlerini toplayan Prof. Dr. Semih Çelenk, tespit ettiği sahte şiir sayısının 50’ye ulaştığını..
Bir Köprü, Bir Fetva… / Muzaffer Yegül
Bir Köprü, Bir Fetva… Muzaffer Yegül   Düş­le­rim yoktu. Mut­luy­dum. Ha­ya­tı an­lam­lan­dır­ma ça­ba­la­rım yoktu. Çö­zül­me­si..
AYIŞIĞI BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI
Tireli usta yazar İsmet Çallıbay, biri dışında basılmış tüm kitaplarının adlarını kadın isimlerinden seçti. ..
Arkasından / İsmet Çallıbay
Arkasından İsmet Çallıbay   Kap­ka­ra bu­lut­la­rın biri sağa di­ğe­ri sola gi­di­yor, ko­şar­ca­sı­na tek­rar dönüp ka­vu­şu­yor­lar­dı...

ÖYKÜ

Deprem / İsmet Çallıbay
Deprem İsmet Çallıbay   Te­pe­li­le­rin Hasan, kendi ha­lin­de ya­şa­yan yal­nız bir adam­dı. Eşi üç yıl..

ŞİİR

Kan, Ter ve Gözyaşı / Zeynep Kaynaklar
KAN, TER VE GÖZYAŞI Zeynep Kaynaklar   Korkunun içindeki umut Umudun içindeki cesaret Cesurluğun içindeki..

BİYOGRAFİ

Özdemir Nutku
12 Ocak 1931’de Is­tan­bul’da doğdu. İlko­kul­dan sonra 1942’de Ro­bert Kolej’e girdi ve ha­zır­lık sı­nıf­la­rıy­la bir­lik­te..

SOYLEŞİ

Şadan Gökovalı ile Balıkçı Üzerine
GÖ­KO­VA­LI: “Şadan Gö­ko­va­lı / Tu­rizm ve İle­ti­şim Pro­fe­sö­rü Pro­fes­yo­nel Ül­ke­sel Tu­rist Reh­be­ri” Bu baş­lı­ğı, şe­hir­ler..

SİZDEN GELENLER

Senden Uzak / Arife Sevda
Gök, yüzünü sarkıtır yere / Dağın üstünde yorulur kar, / İçim yokluğuna susak..

TİYATRO

Hasretinden Prangalar Eskittim
Hasretinden Prangalar Eskittim, şiir temalı oyundur. Sahnede herhangi bir dekor olmadığı için aslında bir şiir..

ROMAN

AYIŞIĞI BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI
Tireli usta yazar İsmet Çallıbay, biri dışında basılmış tüm kitaplarının adlarını kadın isimlerinden seçti. ..

Bir Köprü, Bir Fetva… / Muzaffer Yegül
Bir Köprü, Bir Fetva… Muzaffer Yegül   Düş­le­rim yoktu. Mut­luy­dum. Ha­ya­tı an­lam­lan­dır­ma ça­ba­la­rım yoktu. Çö­zül­me­si..
  • YARIŞMA
  • KARİKATÜR
  • FELSEFE
  • KİTAP İNCELEME
Sennur Sezer Emek-Direniş Şiir ve Öykü Ödülleri
Sen­nur Sezer Emek-Di­re­niş Şiir ve Öykü Ödül­le­ri 2015 yı­lı­nın Ekim ayın­da ara­mız­dan ay­rı­lan Sen­nur Sezer’in..
Sennur Sezer Emek-Direniş Şiir ve Öykü Ödülleri
Sen­nur Sezer Emek-Di­re­niş Şiir ve Öykü Ödül­le­ri 2015 yı­lı­nın Ekim ayın­da ara­mız­dan ay­rı­lan Sen­nur Sezer’in..
Bakın! Ben Bile Ağlıyorum Albayım!
Bakın! Ben bile ağlıyorum albayım. İmkânsızlık duvarının önünde ağlıyorum. Bu duvar beni çıldırtıyor albayım. Başımı,..

Kasabadan Esinti'yi Twitter'da Takip Edin!..