• DENEME
  • ARAŞTIRMA
  • ANI
  • ROMAN
  • MEKTUP
BEŞ ŞEHİR / He­di­ye Selda YIL­MAZ
BEŞ ŞEHİR He­di­ye Selda YIL­MAZ   Ahmet Hamdi Tan­pı­nar, ya­şa­mı­nı “zaman” ara­yı­şıy­la sür­dü­ren ve bu..
Sahte Can Yücel Şiirleri
Şairin ‘sahte’ şiirlerini toplayan Prof. Dr. Semih Çelenk, tespit ettiği sahte şiir sayısının 50’ye ulaştığını..
Bir Köprü, Bir Fetva… / Muzaffer Yegül
Bir Köprü, Bir Fetva… Muzaffer Yegül   Düş­le­rim yoktu. Mut­luy­dum. Ha­ya­tı an­lam­lan­dır­ma ça­ba­la­rım yoktu. Çö­zül­me­si..
AYIŞIĞI BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI
Tireli usta yazar İsmet Çallıbay, biri dışında basılmış tüm kitaplarının adlarını kadın isimlerinden seçti. ..
Arkasından / İsmet Çallıbay
Arkasından İsmet Çallıbay   Kap­ka­ra bu­lut­la­rın biri sağa di­ğe­ri sola gi­di­yor, ko­şar­ca­sı­na tek­rar dönüp ka­vu­şu­yor­lar­dı...

ÖYKÜ

Menaf Müdür / Halil Güney
Menaf Müdür Halil Güney   Sev­gi­li ar­ka­da­şım Zafer’in ye­ğe­ni Menaf Ça­nak­ka­le’den çıktı geldi. Çok geç­me­den..

ŞİİR

Vurulduk Ey Halkım Unutma Bizi / Uğur Mumcu
Dağ gibi karayağız birer delikanlıydık, / Babamız sırtında yük taşıyarak getirirdi aşımızı, ekmeğimizi. / Arabalar şırıl şırıl..

BİYOGRAFİ

Özdemir Nutku
12 Ocak 1931’de Is­tan­bul’da doğdu. İlko­kul­dan sonra 1942’de Ro­bert Kolej’e girdi ve ha­zır­lık sı­nıf­la­rıy­la bir­lik­te..

SOYLEŞİ

Şadan Gökovalı ile Balıkçı Üzerine
GÖ­KO­VA­LI: “Şadan Gö­ko­va­lı / Tu­rizm ve İle­ti­şim Pro­fe­sö­rü Pro­fes­yo­nel Ül­ke­sel Tu­rist Reh­be­ri” Bu baş­lı­ğı, şe­hir­ler..

SİZDEN GELENLER

Senden Uzak / Arife Sevda
Gök, yüzünü sarkıtır yere / Dağın üstünde yorulur kar, / İçim yokluğuna susak..

TİYATRO

Hasretinden Prangalar Eskittim
Hasretinden Prangalar Eskittim, şiir temalı oyundur. Sahnede herhangi bir dekor olmadığı için aslında bir şiir..

ROMAN

AYIŞIĞI BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI
Tireli usta yazar İsmet Çallıbay, biri dışında basılmış tüm kitaplarının adlarını kadın isimlerinden seçti. ..

Bir Köprü, Bir Fetva… / Muzaffer Yegül
Bir Köprü, Bir Fetva… Muzaffer Yegül   Düş­le­rim yoktu. Mut­luy­dum. Ha­ya­tı an­lam­lan­dır­ma ça­ba­la­rım yoktu. Çö­zül­me­si..
  • YARIŞMA
  • KARİKATÜR
  • FELSEFE
  • KİTAP İNCELEME
Sennur Sezer Emek-Direniş Şiir ve Öykü Ödülleri
Sen­nur Sezer Emek-Di­re­niş Şiir ve Öykü Ödül­le­ri 2015 yı­lı­nın Ekim ayın­da ara­mız­dan ay­rı­lan Sen­nur Sezer’in..
Sennur Sezer Emek-Direniş Şiir ve Öykü Ödülleri
Sen­nur Sezer Emek-Di­re­niş Şiir ve Öykü Ödül­le­ri 2015 yı­lı­nın Ekim ayın­da ara­mız­dan ay­rı­lan Sen­nur Sezer’in..
Bakın! Ben Bile Ağlıyorum Albayım!
Bakın! Ben bile ağlıyorum albayım. İmkânsızlık duvarının önünde ağlıyorum. Bu duvar beni çıldırtıyor albayım. Başımı,..
Cüneyt Tanyeri’nin yeni kitabı “Elveda Sevdam” raflarda
İzmir/Ti­re­li yazar Cü­neyt Tan­ye­ri’nin yeni ki­ta­bı, ‘El­ve­da Sev­dam’ oku­ruy­la bu­luş­tu. Plat­form Kül­tür Sanat Ya­yı­ne­vi ta­ra­fın­dan..

Kasabadan Esinti'yi Twitter'da Takip Edin!..